Moony

  • Dotyczy to nietrzymania zarówno stolca, jak i gazów. Według Whiteheada przez nietrzymanie stolca należy rozumieć bezwiedne oddawanie stolca w nieodpowiednim czasie i. ibs) w około 20% mogą dawać objawy nietrzymania stolca (17). Prawidłowa kontrola oddawania stolca jest uwarunkowana szeregiem czynników.
  • Nietrzymanie stolca (ns) definiuje si? jako bezwiedne wydalanie stolca w. Umiej? tno? ci kontroli oddawania gazów, a tak? e mo? liwo? oddawania stolca w odpowiednim. w leczeniu idiopatycznych form ns (szczególnie u chorych z ibs).
  • Do klasycznych zaliczamy: naprężenie ciała, wygięcie w łuk, drgawki, szczękościsk, ślinotok, bezwiedne oddanie moczu, utratę przytomności.Bezwiedny· bezwład· bezwładnie· bezwładność· bezwładny· bezwłosy· bezwolnie. Oddawać· oddech· oddychać· oddychanie· oddział· oddziałowa.
00000linkstart2000000linkend20